Enquiry creation date: 2019-07-19

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Kazimierska 45

62-510 Konin

Tax Identification Number: 6650001645

www.zepak.com.pl

Contact person:

Wiesław Rogaczewski

Phone: 632405804

e-mail: rogaczewski.wieslaw@zepak.com.pl

Enquiry No. Z389/106134

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na Wybór wykonawcy usługi w zakresie wykonania kompletnego Obiektu w formule „pod klucz” do obniżenia metodą pierwotną i/lub wtórną średniodobowej emisji NOx w spalinach kotła typu BB-1345sN w El. Pątnów II do poziomu poniżej 150 mg/Nm3, zgodnie z dokumentacją przetargową stanowiącą Załączniki (SIWZ część I - Wymagania formalno-prawne. Instrukcja dla Wykonawców, część II - Wymagania techniczne , część III - Wzór Umowy) do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwaga,

Oferty należy składać do dnia 12.092019 r. godz. 12.00 wyłącznie w zamkniętych kopertach, zgodnie z zapisami pkt 13-15 SIWZ część I - Wymagania formalno-prawne. Instrukcja dla Wykonawców.


Questions to the inquiry "Wybór dostawcy usługi w zakresie wykonania kompletnego Obiektu w formule „pod klucz” do obniżenia metodą pierwotną i/lub wtórną średniodobowej emisji NOx w spalinach kotła typu BB-1345sN w El. Pątnów II do poziomu poniżej 150 mg/Nm3 . "

Item Question title Date of question Status
1. Zestaw 1. pytań 2019-07-29 12:34
2. Wniosek z prośbą o zmiane terminu składania Ofert. 2019-07-29 12:04

Additional questions regarding the offerAttachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.