Enquiry creation date: 2020-05-29

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Kazimierska 45

62-510 Konin

Tax Identification Number: 6650001645

www.zepak.com.pl

Enquiry No. Z4/284429

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy o możliwości składania ofert na dostawy biomasy dla Elektrowni Konin od 01.09.2020r. do 31.08.2023r., zgodnie z załączonym Zapytaniem Ofertowym i dokumentacją przetargową.

Oferty należy składać do dnia 30.06.2020r. do godz. 12.00 wyłącznie w zamkniętych kopertach, zgodnie z zapisami pkt. 6 Zapytania Ofertowego

Questions to the inquiry "Dostawy biomasy dla Elektrowni Konin od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...